Stemmen is mogelijk van 16 augustus tot en met 8 september 2019.

Per emailadres mag er drie keer gestemd worden. De stem is geldig op het moment dat deze via email bevestigd wordt.

Tijdens de stemperiode wordt er op twee momenten een tussenstand bekend gemaakt op onze social media kanalen. Door te stemmen maak je geen kans op prijzen.

Naast het stemmen is ook de mening van een onafhankelijke jury van invloed op welke filmpjes uiteindelijk in de uitzending komen. 

Aan het stemmen zitten geen kosten verbonden.

Indien het vermoeden bestaat van (elektronische) fraude, handelen in strijd met deze voorwaarden of anderszins op oneerlijke wijze beïnvloeding van de uitslag van de stemming, zulks ter beoordeling van Goud van Brabant, dan is Goud van Brabant gerechtigd om deze stemmen te verwijderen en te blokkeren of anderszins uit te sluiten van deelname. In dat geval zullen de reeds door de betreffende stemmer(s) uitgebrachte stemmen niet meetellen voor de uitslag.

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Goud van Brabant gaat zorgvuldig om met privacy en persoonsgegevens van stemmers. Ons privacybeleid kan hier geraadpleegd worden. (link AVG) Goud van Brabant behoudt zich het recht voor om, met inachtneming van de wet, wijzigingen aan te brengen in haar privacy beleid.

Goud van Brabant en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de stemprocedure. 

Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Goud van Brabant via info@goudvanbrabant.nl

Het hertogdom Brabant De graven van Leuven wisten in de twaalfde eeuw de eerste hertogen van Brabant te worden. Het behouden en uitbreiden van deze positie was echter een politieke en militaire uitdaging. Meer weten? Kijk op Brabantserfgoed.nl! Een greep uit de
verhalen van Brabants Erfgoed
Sint Elisabethsvloed Tijdens de Sint-Elisabethsvloed van november 1421, braken de dijken door van de Grote of Zuid-Hollandse Waard en verdronk een groot aantal dorpen. Deze ramp was een het sluitstuk van een eeuwenlang proces. Meer weten? Kijk op Brabantserfgoed.nl! Een greep uit de
verhalen van Brabants Erfgoed
Van Gogh in Zundert De wortels van Vincent van Gogh liggen in West-Brabant. Hier deed hij zijn vroege ervaringen op, zijn liefde voor de natuur, zijn betrokkenheid bij het boerenleven en zijn ontluikende interesse voor kunst. Meer weten? Kijk op Brabantserfgoed.nl! Een greep uit de
verhalen van Brabants Erfgoed