Voor Goud van Brabant gelden de volgende voorwaarden voor het het insturen van filmpjes:

-Inzender draagt rechten van intellectueel eigendom op de ingezonden werken (al dan niet op grond van de Auteurswet), volledig over aan Stichting Nieuwe Helden, de provincie Noord-Brabant en Brabants Erfgoed, en geeft hen daarbij de rechten voor mogelijke bewerkingen

– Inzender vrijwaart bovengenoemde partijen voor alle vorderingen en aanspraken op grond van (beweerdelijke) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten van derden met betrekking tot de door inzender ingezonden werken.

-Het team van Goud van Brabant kan contact met je opnemen nav je inzending om meer informatie te krijgen

-Het team van het Goud van Brabant houdt zich het recht voor om inzendingen niet te vertonen, gebruiken of te publiceren

Het hertogdom Brabant De graven van Leuven wisten in de twaalfde eeuw de eerste hertogen van Brabant te worden. Het behouden en uitbreiden van deze positie was echter een politieke en militaire uitdaging. Meer weten? Kijk op Brabantserfgoed.nl! Een greep uit de
verhalen van Brabants Erfgoed
Van Gogh in Zundert De wortels van Vincent van Gogh liggen in West-Brabant. Hier deed hij zijn vroege ervaringen op, zijn liefde voor de natuur, zijn betrokkenheid bij het boerenleven en zijn ontluikende interesse voor kunst. Meer weten? Kijk op Brabantserfgoed.nl! Een greep uit de
verhalen van Brabants Erfgoed
Sint Elisabethsvloed Tijdens de Sint-Elisabethsvloed van november 1421, braken de dijken door van de Grote of Zuid-Hollandse Waard en verdronk een groot aantal dorpen. Deze ramp was een het sluitstuk van een eeuwenlang proces. Meer weten? Kijk op Brabantserfgoed.nl! Een greep uit de
verhalen van Brabants Erfgoed