Als onderwerp heb ik gekozen voor de Catechisten. Deze Vereniging van vrouwen is ontstaan in 1928 in Breda en is in het leven geroepen om de teloorgang van het ‘goede’ katholieke leven tegen te gaan. Net als de nonnen in een klooster, kozen de Catechisten voor een godsdienstig leven zonder man en kinderen.

In eerste instantie hebben de Catechisten zich met name ontfermd over de fabrieksmeisjes van Breda, later breidde zij hun werkzaamheden uit naar wijkwerk en gezinszorg. Vanaf 1930 waren de Catechisten ook te vinden op kasteel Bouvigne waar zij vele cursussen en opleidingen verzorgden.

Deze groep vrouwen fascineert mij omdat veel van deze vrouwen kozen voor een leven als Catechist omdat zij het kloosterleven te beklemmend vonden en toch een zekere hang naar vrijheid hadden. Daardoor zijn Catechisten veelal vrouwen met een sterke eigen mening die niet zo snel een blad voor de mond nemen.

Hoewel de Catechisten een belangrijke rol in Breda en omstreken hebben gespeeld zijn er vandaag de dag nog maar weinig mensen die weten wie de Catechisten zijn. De Vereniging bevindt zich op dit moment in haar laatste levensfase, omdat er al lange tijd geen nieuwe aanwas van leden is geweest.

Op dit moment zijn er nog zeven Catechisten in leven. En voordat deze beweging uitdooft als een nachtkaars, wil ik over de laatste Catechisten nog een korte documentaire maken over hoe zij terugkijken op hun leven als Catechist nu het einde van de Vereniging in zicht is.

Het hertogdom Brabant De graven van Leuven wisten in de twaalfde eeuw de eerste hertogen van Brabant te worden. Het behouden en uitbreiden van deze positie was echter een politieke en militaire uitdaging. Meer weten? Kijk op Brabantserfgoed.nl! Een greep uit de
verhalen van Brabants Erfgoed
Sint Elisabethsvloed Tijdens de Sint-Elisabethsvloed van november 1421, braken de dijken door van de Grote of Zuid-Hollandse Waard en verdronk een groot aantal dorpen. Deze ramp was een het sluitstuk van een eeuwenlang proces. Meer weten? Kijk op Brabantserfgoed.nl! Een greep uit de
verhalen van Brabants Erfgoed
Van Gogh in Zundert De wortels van Vincent van Gogh liggen in West-Brabant. Hier deed hij zijn vroege ervaringen op, zijn liefde voor de natuur, zijn betrokkenheid bij het boerenleven en zijn ontluikende interesse voor kunst. Meer weten? Kijk op Brabantserfgoed.nl! Een greep uit de
verhalen van Brabants Erfgoed