Dit café vindt plaats vanuit het gedachtengoed van Franciscus van Assisi: het creëren van een samenleving waarin:

  • Iedereen een plaats heeft
  • Er betrokkenheid voor elkaar is
  • We kwetsbaar en eerlijk durven zijn

In mijn aangepaste concept-idee blijft het gedachtengoed de onderliggende basis en boodschap. Wel laat ik het ontmoetingscafé los. Dit omdat allereerst het café niet nodig is voor wat ik wil vertellen. Ten tweede omdat het café een variabele factor is waardoor ik afhankelijk ben van of er wel of geen mensen daar naar toe komen (op dit moment loopt de animo namelijk terug).

Uitgangspunt: wat wil ik vertellen

Mijn persoonlijke drive om de film te maken komt voort vanuit een persoonlijke geraaktheid. Al jarenlang verbaast en frustreert mij de vraag: waarom vragen we ons altijd af wat ‘nieuwe’ Nederlanders bij ons komen hálen? En waarom stellen we nooit de vraag wat ze ons komen bréngen? Dat zou een hele andere context opleveren waarbinnen we samenleven.

En wat als we écht de verbinding met elkaar durven aan te gaan. Ik/wij als ‘ervaren’ Nederlanders en de ‘nieuwe’ Nederlanders. We weten allemaal dat wanneer getallen mensen worden dat er iets gebeurt. 100 vluchtelingen op een boot die kapseist brengt iets anders bij ons teweeg dan die ene foto of dat ene verhaal van die ene vluchteling die vertelt dat zijn drie gezinsleden zijn omgekomen tijdens de bootreis. Dan krijgt het getal drie een gezicht en komt het verhaal bij je binnen.

Ik wil bewerkstelligen dat we ons openstellen, ons kwetsbaar opstellen en echt contact maken. En vervolgens te kijken wat dat met ons doet. Wat dat ons brengt.

Setting / vorm

Ik wil een filmische setting creëren waarbij een ‘nieuwe’ Nederlander een ‘ervaren’ Nederlander de ontmoeting aangaan. Ze ontmoeten elkaar op een locatie die ingericht is als set. Er staan lampen, etc. Eventueel is er een tweede camera zichtbaar. We filmen het totaalplaatje waarin je ziet dat het om een setting gaat. Dit laat ook de kwetsbaarheid van de personen zien. Binnen deze setting vindt een authentieke ontmoeting plaats.

De ‘nieuwe’ Nederlander weet grotendeels wat er van hem gevraagd wordt. Vooraf heb ik een aantal gesprekken met hem/haar gehad. Ik heb hem gevraagd om vanuit zijn persoonlijke verhaal, levensgeschiedenis, ervaringen te delen. Hiervoor neemt hij drie dingen mee; een voorwerp of een foto of een brief of… Deze drie dingen neemt hij mee de ruimte in. Hij geeft ze een plek in de ruimte en gaat erbij zitten.

De ‘ervaren’ Nederlander heb ik gevraagd mee te doen aan dit filmproject dat gaat over nieuwe Nederlanders en erfgoed. Hij weet dat we alles opnemen en dat er een ontmoeting plaatsvindt. Hij weet niet wat de ontmoeting inhoudt.
De ‘nieuwe’ Nederlander vertelt aan de hand van de drie dingen wat ze voor hem betekenen, welk persoonlijk verhaal erachter zit. Hiermee komen we in fragmenten te weten wie hij is, wat zijn geschiedenis is en wat hij meeneemt naar ons.
Het verhaal is dusdanig persoonlijk dat de ‘ervaren’ Nederlander er vanuit zijn openheid en kwetsbaarheid mee geconfronteerd wordt. Wat gebeurt er dan? Hoe reageert hij? Waar wordt hij geraakt? Waar ontstaat er weerstand? Of waar ervaart hij verbinding doordat een eigen levenservaring wordt aangeraakt. Voor beide Nederlanders is de situatie iets buiten hun comfortzone. En dit maakt hen kwetsbaar. Toch biedt de setting die we creëren voldoende veiligheid.

Plan van aanpak

Ik ben nu in de researchfase. Het belangrijkste is het vinden van ‘nieuwe’ Nederlanders met wie ik in gesprek kan gaan en hun verhaal kan horen. Welk verhaal hebben zij te vertellen? Wat willen zij delen over zichzelf? Welke gebeurtenissen zijn tekenend voor wie ze zijn? Misschien heb ik meerdere mensen te filmen en kies ik uiteindelijk voor persoon en zijn ontmoeting(en). In eerste instantie kies ik er niet voor om fragmenten van meerdere ‘nieuwe’ Nederlanders in de film te verwerken. Het gaat niet om de verschillen tussen de verhalen en de mensen, het gaat om ’n verhaal van ’n persoon.

Wel onderzoek ik of het binnen de vorm interessant is om met meerdere ‘ervaren’ Nederlanders te werken. En dat ik hun reacties door elkaar snijdt. Wat doet het verhaal van ’n persoon met meerdere mensen.

Het hertogdom Brabant De graven van Leuven wisten in de twaalfde eeuw de eerste hertogen van Brabant te worden. Het behouden en uitbreiden van deze positie was echter een politieke en militaire uitdaging. Meer weten? Kijk op Brabantserfgoed.nl! Een greep uit de
verhalen van Brabants Erfgoed
Sint Elisabethsvloed Tijdens de Sint-Elisabethsvloed van november 1421, braken de dijken door van de Grote of Zuid-Hollandse Waard en verdronk een groot aantal dorpen. Deze ramp was een het sluitstuk van een eeuwenlang proces. Meer weten? Kijk op Brabantserfgoed.nl! Een greep uit de
verhalen van Brabants Erfgoed
Van Gogh in Zundert De wortels van Vincent van Gogh liggen in West-Brabant. Hier deed hij zijn vroege ervaringen op, zijn liefde voor de natuur, zijn betrokkenheid bij het boerenleven en zijn ontluikende interesse voor kunst. Meer weten? Kijk op Brabantserfgoed.nl! Een greep uit de
verhalen van Brabants Erfgoed